TUGASAN FOLIO AKAUN TG 5 2017

1 Pengenalan Perniagaan

2.PROFILE PERNIAGAAN

2B.IKATAN PERJANJIAN PERKONGSIAN

3.LEJAR AM

3.LEJAR BELIAN JUALAN

4.IMBANGAN DUGA

5.SENARAI PELARASAN

6.JURNAL PELARASAN

7.LEJAR PELARASAN

8.AKAUN KAWALAN

9. IMBANGAN DUGA TERSELARAS

10.PENYATA PENDAPATAN

11. KUNCI KIRA-KIRA

12. ANALISIS NISBAH DAN PENGIRAAN

12.A CERITA BELANJAWAN

PENGIRAAN JUALAN DAN BELIAN (BELANJAWAN)

12B. BELANJAWAN TUNAI

13.AKAUN SEMASA

CADANGAN

RUMUSAN

LAMPIRAN KT BELAKANG kwsp

LAMPIRAN KT BELAKANG perkeso

LAMPIRAN KT BELAKANG Jadual Pengiraan Gaji Pekerja

COVER PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN

 

Advertisements