KUIZ PNB 2018

SEMUA PELAJAR TINGKATAN 5 DIGALAKKAN MENYERTAI KERANA PENGLIBATAN DIKIRA PERINGKAT DAERAH

SILA KLIK :

https://goo.gl/Zyn4jc

 

jawab dan kemudian jawapan anda sila email ke

kuizpnb2018@gmail.com

tarikh akhir: 30 april 2018

 

 

Advertisements

KERJA KURSUS FOLIO AKAUN TG 5 TAHUN 2018

1. Pengenalan Perniagaan

2. Profile perniagaan

3.Perancangan urusniaga

4. Dokumen perniagaan (invois)

5. KAD INVENTORI

6.BUKU CATATAN PERTAMA

7.LEJAR

8.IMBANGAN DUGA

9.PELARASAN

10.JURNAL PELARASAN

11.LEJAR PELARASAN

12.IMBANGAN DUGA TERSELARAS

13.AKAUN KAWALAN ABT ABB

14.AKAUN PENGELUARAN

15.AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNG RUGI

16.PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN

17.TPM

18.ANALISIS NISBAH

19belanjawan tunai

20.CADANGAN DAN RUMUSAN

21.COVER PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN

TUGASAN FOLIO AKAUN TG 5 2017

1 Pengenalan Perniagaan

2.PROFILE PERNIAGAAN

2B.IKATAN PERJANJIAN PERKONGSIAN

3.LEJAR AM

3.LEJAR BELIAN JUALAN

4.IMBANGAN DUGA

5.SENARAI PELARASAN

6.JURNAL PELARASAN

7.LEJAR PELARASAN

8.AKAUN KAWALAN

9. IMBANGAN DUGA TERSELARAS

10.PENYATA PENDAPATAN

11. KUNCI KIRA-KIRA

12. ANALISIS NISBAH DAN PENGIRAAN

12.A CERITA BELANJAWAN

PENGIRAAN JUALAN DAN BELIAN (BELANJAWAN)

12B. BELANJAWAN TUNAI

13.AKAUN SEMASA

CADANGAN

RUMUSAN

LAMPIRAN KT BELAKANG kwsp

LAMPIRAN KT BELAKANG perkeso

LAMPIRAN KT BELAKANG Jadual Pengiraan Gaji Pekerja

COVER PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN